SANAYİ SİCİL BELGESİ SAHİBİ İŞLETMELERİN SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR

 

SANAYİ SİCİL BELGESİ SAHİBİ İŞLETMELERİN SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞINA KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?

 

6948 sayılı sanayi sicil kanununun 5 maddesi gereğince işletmeler her yıl bir önceki yıla ait bilgileri içeren yıllık işletme cetvelini Nisan ayı sonuna kadar Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerimize  vermek zorundadırlar. Vermeyenler hakkında  6948 sayılı kanunun  08.02.2008 tarih ve 26781 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5728 sayılı kanun uyarınca 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 9. maddesine istinaden idari para cezası uygulanır.

 

Sanayi Sicil Belgesi’ni, imalat yapan her kuruluşumuzun alması gerekmektedir, belge vizelerinin iki yılda bir, yıllık işletme cetvellerinin ise her yılın ilk 4 ayında (30 Nisan tarihine kadar) Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerine verilmesi gerekmektedir.

Yeni açılan sanayi işletmeleri de 2 ay içerisinde sanayi sicile kayıt olmak zorundadır. Kaydolmayan işletmelerde yukarıda yazılı kanun maddesi gereği cezalandırılır.

 

Sanayi işletmelerimiz Yıllık işletme cetvellerini İl Müdürlüğümüze verebilecekleri gisbi, İşletme Cetveli bilgilerini,Kanunda belirtilen süre içinde, Bakanlığımız internet sayfasından da girebilirler.

Sanayi işletmeleri www.sanayi.gov.tr adresinde “On-line neler yapabilirim” menüsü altında “sanayi sicil işlemleri” bölümünü tıklayarak kullanıcı kaydı yaptırdıktan sonra, sanayi sicil belgesi numarası ile şirketini seçerek işlem yapabilirler.

 

Kapasite raporu alan tüm üyelerimize duyurulur.

SON KAYIT OLAN ÜYELER :